06 February 2005

یه تبریک اختصاصی::

تولدت مبارک دوست من. هرچند نوشتن چهار خط سخته . اما توی این چند سال گذشته هر سالش به بهانه هر اونچه احساس کردم تبریکی با حال و هوای مخصوص اون روزهام نوشتم.

امیدوارم روزی از خاطره ها همیشه خوبی هاش بر یاد ما بمونه.
از اینکه با همه عجول بودن های من و همه دعوا کردن هام هنوز هم آغوش دوستیت بر روی من بازه ممنونم.
دلم میخواد ثبت کنم و بگم که خیلی برای تو اهمیت قائلم.

شاید روزی برسه که همه به آرزوهامون برسیم.
برای همین برای تحقق رویاهای تو ، حتی اگر در نهایت دست نیافتی هم باشند آرزو میکنم.

سالی پر از شادی ، سلامتی و پیروزی پیشکش راه زندگی ات.
تا سالی دیگر
همیشه هدیه خداوندی باش

تبریک از طرف اونی که انگار هرگز گنده نمیشه !!!
happy 29 M76 ;)

0 comments:

Post a Comment