05 February 2009

زمان حال و حول کی فرا می رسد ؟؟ .:.


حسابی هوس کیک شکلاتی کردم ! اونم شکلاتی سفید ! توی این گوگل هم که بچرخی زیاد آشغال تحویل آدم می ده

واسه اینکه هوسم بخوابه یک لیوان چای داغ با یه چند تا راد شکلات مارابو رو هنگام دیدن عکس های این سایت نوش جون میکنم و آب دهنم رو قورت میدم

اینم از شب ما !!
این سایت رو نگاه کنیدhttp://www.carriescakes.com/cakes.php

1 comments:

جهانگرد said...

سلام
شکلات از سیرین ترین وخوشمزه ترین وهوس برانگیز ترین ساخته های دست بشر بوده وهست خوب است بشر جعبه ای شکلات فرد اعلا برای خداوندگار خویش هدیه ببرد

Post a Comment