16 March 2004

:: سالی گذشت و باز آتشی در دل ما افروخت


آمد است ازره فصل زیبای بهار
نوبهاران خنده زد بر سبزه زار
ای که نوروزی رسید از آسمان
از سفرآمد پرستو نغمه خوان
دقیقا یک سال گذشت ، و هر سال با سرعت بیشتری میگذره..
این گذارش من از جشن چهارشنبه سوری پارسال که امشب به نوعی هم شبیه همین هست
فکر میکنم ستکهلم یکی از بزرگترین مرکز جمعیت ایرانی های خارج از ایران باشه که اینجوری در مراسم مختلف جمع میشند.
امسال هم تعداد زیادی کنسرت و دیسکو های مخصوص روزهای پایانی سال هست. الان 2 ساعت دیگه بایست اول بریم از محل آتیش پریدن شبش هم یه جشن برای جوونا و بزن برقص. اگر حوصله ام اومد عکس میگیرم میگذارم.

از الان شب چهارشنبه سوری بر همه خوش.. هم اونایی که جشن میگیرند و هم نه..

ولی نه برای اونایی که نمیتونند ؟ چون کار نشد نداره ؛) مممم


0 comments:

Post a Comment