08 April 2004

:: عید پاک

از روز جمعه 9 آپریل تا روز دوشنبه 12 آپریل در سوئد بمناسبت عید پاک چهار روز تعطیل رسمی است و همگان از این فرصت جهت مسافرت , دیدن اقوام و آشنایان و تفریحات مختلف استفاده میکنند. روز پنج شنبه قبل از تعطیلات نیز بنا به سنت "شر توشداگ" یا "پنج شنبه پاکیزگی" نام دارد و منظور روزی است که حضرت مسیح پیامبر مسیحیان پاهای حواریون خود را شستشو میدهد و مرگ خود را پیش بینی مینماید.
از دیگر سنتهای عید پاک فراری دادن جادوگرهاست که بنا به روایات سوار بر چوبهای جاروی خود در حال برگشت به محل اقامتشان "بلو کولا" در آسمان هستند و از همه بیشتر دوست دارند بچه ها را با خودشان بدزدند و ببرند! و مردم در قدیم برای ترساندن این جادوگرها و حفاظت خانواده های خود بر روی درهای خانه هایشان صلیب میکشیدند. کودکان و خصوصا دخترهای کوچک در عید پاک در سوئد به تقلید از جادوگران گونه های خود را سرخ میکنند, روسریهای کوچک رنگی بسر میگذارند و منظره گشت و گذار این جادوگرهای کوچک در خیابانها از منظره های جالب عید پاک در سوئد است.
از دیگر مراسم درهنگام عید پاک در سوئد تزئین تخم مرغهای رنگی و خوردن تخم مرغ و نیز تزئین شاخه های مخصوص عید پاک و نیز تصاویر و مجسمه های جوجه های زرد رنگ کوچک است. تخمین زده میشود که فقط در این چند روز صدها تن تخم مرغ در سوئد مصرف میشود . روز جمعه "لونگ فره داگ" (جمعه بلند) بعقیده مسیحیان روز مصلوب شدن مسیح است که در قدیم روز سوگواری و عزا بشمار میرفت اما در دهه شصت که مردم متمدن جهان غرب عزاداری و سوگواری تصنعی را دور از شان و سرشت شادی جوی انسانها میدانستند مانند دیگر سنن قدیمی آن را تبدیل به سنتی شاد کردند.
سرانجام روز آخر تعطیلات عید پاک (آنان داگ پوسک) روز به زندگی برگشتن دوباره مسیح است. البته خیلی از مردم سوئد خصوصا نسل جدید این کشوراطلاعات کمی از تاریخچه و گذشته عید پاک دارند و مهمترین موضوع مورد علاقه برای آنان استفاده از چهار روز تعطیلات عید پاک است!

text from Stochkolmian

0 comments:

Post a Comment