09 March 2003

خبری از مراسم روز جهانی زن در ستکهلم. این خبر رو کامل تر و با عکس های گرفته شده در سایت http://www.stockholmian.com بخونید. خیلی عکس های قابل بحثی داره.

مراسم 8 ماه مارس روز جهانی زن در استکهلم بصورت گسترده ای و با شرکت زنان و مردان از ده هها ملیت مختلف در "کونگز ترد گوردن" در مرکز شهر استکهلم برگزار شد. امسال بدون شک ایرانیان تمامی توجه این مراسم را با بنمایش گذاردن وضعیت غم انگیز و اسف بار زنان در جمهوری اسلامی بسوی خود و نیز وضعیت زنان در ایران جلب کردند. از جمله شمیم دختر ایرانی در اعتراض به سرکوب زنان و حقوق زن در جمهوری اسلامی موهای سر خود را در میان کف زدنها و فریاد حمایت مردم و در حالیکه خبرنگاران مطبوعات, رادیو و تلویزیون از سراسر جهان از آن فیلمبرداری میکردند از ته تراشید. او پس از تراشیدن موهای سرش از جمله گفت : "حالا مرد شدم؟ خیال افرادی مثل آقای بنی صدر که در موی زنان اشعه تحریک آمیز میدیدند راحت شد؟" که اشاره ای بود به صحبتهای ابوا الحسن بنی صدر اولین رئیس جمهور اسلامی که گفته بود" در موی زن اشعه ای" وجود دارد که چون مردان را تحریک میکند باید پوشیده شود"!

0 comments:

Post a Comment