23 March 2003

ها ها
این روز ها همه جا حرف از جنگه.. همه جا ترس از جنگه..همه ذهن ها پر از خاطره جنگه..
من تا همین 5 شنبه شب که خبر افتادن بمب تو آبادان رو نشنیده بودم اصلا احساس خاصی رو در مورد جنگ نمی کردم..

ولی این روزها وقتی از زبون دوستان خودم میشنوم که چطور نگران فامیل ها و دوستاشون تو عراق هستند.. تازه درک می کنم که جنگ شروع شده..


اما نظر شخصی من ..من موافق جنگ هستم..
چرا ؟ میام میگم.
چه خوشگل شدی داش..
0 comments:

Post a Comment