27 November 2003

قوقولـــــــــــــــی قوقو
ps-
اینجا سه تا عکس توپس بامزه تو مایه هایی که گفته بودم گذاشتم..بعد دیدم نه بابا بیخیال! هنوز یه هوا واسه جنبه وبلاگ شهر فارسی زبان زوده ! فردا علم میشه و داد و قیل که بیا ببین فلانی چه عکسایی میزاره این روزا!حالا مخفی کردم مثلا کدشو
!


0 comments:

Post a Comment