13 June 2004

:: چرا اینقدر تنبل شدی دختر!

شور نوشتن از سرم افتاده. یعنی حتی حالشم ندارم !! کلی حرف میشه نوشت ولی میگم به من چه !
بابا گرفتاریم ناسلامتی !
حالا اگه حولش اومد :))

ps.

من میخوام رو بازی های جام ملت های اروپا شرط بندی کنم.
هرکی پایست بیاد جلو خبر بده.

0 comments:

Post a Comment