13 June 2004

:: Today she is not a virgin anymore..

خوب داشتیم میگفتیم.
دختره بالاخره دبیوت سکسش رو انجام میده
اینهمه بهش غر زدم.تمام مدت اخطار دادم داری با قلب خودت بازی میکنی
ولی انگار لجبازی با قانون های منع کننده خیلی بهتر از شکسته شدن دلش و سردرگمی روحی هست.
البته خوب میدونید که ،حتی توی اوج فرنگی بودنش و سالها خارجه نشین بودن هنوز فرهنگ کهنه و پست خانواده های سنتی سایه سنگینی روی زندگی دختر هاشون داره.
حالا ایرانیش یه جور ، کردش یه مدل و هزار تا مثال دیگه.
تاسف از اونه که این وسط ، این اون خانواده نیست که از شرف و آبروی دختر باکره اش محافظت میکنه. بلکه با این زورگویی ها و قانون های کور کورانشون با دست خودشون میندازنش توی گوله ای از آتش که بعد از سوختگی و خاموشیش در عمق چاهی از نگرانی ها دخترک های بیچاره میبایست راه حلی برای زنده ماندن پیدا کنند.
شاید خبر ندارید اما بدانید در اوج فرهنگ و تمدن غربی ، هنوز بسیاری از پدران و مادران کرد تبار هستند که خونین شدن ملحفه سفید شب زفاف دختر بسی شرف دارد بر خون تن او

بی نهایت متاسفم. حالا بایست خوشحال باشد که پسرک بازیگر نیست. و خودش هم شجاعت بینظیری دارد.
اما آن ترس و اضطراب هنگام معاشقه از کجا ناشی میشود ؟
مگر نمیدادید تنها دختری لکه خون بر روی بسترش باقی میگذارد که اعتمادی به معشوقه اش ندارد

0 comments:

Post a Comment