07 January 2004

::

http://www.hadyeh.com/pejman/weblog.html
چقدر دلم برای این خونه تنگ شده بود
یادم رفته بود که در این خونه..پسری فریاد در زیر آب میزد..

عاشق این فریاد شدم..
و امروز..ننگ بر من که مرگ را آرزو میکند و بس..

0 comments:

Post a Comment