02 January 2004

:: امروز ما بچه های گروه SIS به نمایندگی دانشجوهای ایرانی ستکهلم ساعت 16.5 در مرکز شهر جمع میشیم. قرار هست ما هم 10 هزار کرون به نام گره برای زلزله زده های بم بدیم. و بعد هم از طریق فندی از سایر دانشجوهای ایرانی پول جمع کنیم و برای برنامه سازندگی در بم استفاده کنیم.

0 comments:

Post a Comment